hello world!

Vuč u vodo

Gregorjevo ali »Vuč u vodo« je večstoletni običaj domačih čevljarjev. Na ta dan so namreč v svojih delavnicah prenehali z delom pri luči. V spomin na tiste čase otroci v tržiških vrtcih in osnovnih šolah izdelujejo hišice, »gregorčke«, ki jih na dan spomina na starodavno šego spuščajo po Tržiški Bistrici. Na prireditvi smo vodili povorko in obiskovalce pripeljali do Tržiške Bistrice.