hello world!

Florjanova procesija v Tržiču

Tržičani so se po požaru leta 1811 zaobljubili, da bodo proslavili vsak god sv. Florjana s procesijo in sveto mašo, kar zvesto izpolnjujejo še danes. Pri procesiji so sodelovali gasilci iz Tržiča, Loma, Križ in Kovorja, Pihalni orkester tržič in cerkveni dostojanstveniki. Letošnja načrtovana procesija je žal zaradi slabega vremena odpadla, zato se je praznovanje začelo s sveto mašo in uvodnimi takti Pihalnega orkestra Tržič.